Nasze działania

LIFEproETV promuje, dostarcza wiedzę o ETV, rozwija umiejętności, potencjał oraz tworzy środowisko sprzyjające wdrażaniu ETV w celu budowania szerokiej akceptacji i uznania Weryfikacji Technologii Środowiskowych jako dobrowolnego systemu wsparcia wprowadzania na rynek innowacyjnych technologii środowiskowych, który:

Dlaczego LIFEproETV?

ETV jest doskonałym narzędziem ułatwiającym firmom komercjalizację innowacji i zwiększanie ich akceptacji na rynku, jednak dostawcy technologii nie korzystają z ETV, ponieważ nie znają tego systemu a nabywcy nie wymagają weryfikacji technologii od dostawców.
ETV skutecznie wspomaga przejrzyste, oparte na dowodach i wartości decyzje zakupowe, w tym podejmowane w trybie zamówień publicznych, jednak nabywcy nie korzystają z ETV przy zakupie nowych technologii, ponieważ nie wiedzą o systemie i możliwościach jakie stwarza, brakuje także wytycznych oraz przykładów dobrych praktyk wskazujących, jak można by wykorzystać ETV w zamówieniach publicznych.
ETV pomaga decydentom i władzom w osiąganiu celów środowiskowych, klimatycznych i innowacyjnych, jednak jest on słabo powiązany z tymi politykami, a tym samym jego potencjał jako narzędzia wsparcia polityki nie jest w pełni wykorzystany.
ETV jest na etapie przejściowym od programu pilotażowego wdrażanego w 7 krajach i otwartego dla ograniczonej liczby obszarów technologicznych, do pełnoskalowego programu UE, który obejmuje szeroki zakres obszarów technologicznych i ma być powszechny w całej UE, lecz dostęp do informacji o ETV a także możliwości weryfikacji technologii są obecnie ograniczone.

Aby ETV był powszechnie uznawany i akceptowany zarówno na rynku unijnym jak i na rynkach krajowych, potrzebujemy szerokiej współpracy i zaangażowania interesariuszy, solidnej i powszechnie dostępnej bazy wiedzy na temat ETV, odpowiednich umiejętności i potencjału oraz sprzyjającego otoczenia, budowania świadomości o ETV i intensywnej promocji tego systemu.

Nasi Partnerzy

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.