PARTNERZY

Projekt LIFEproETV jest realizowany przez konsorcjum składające się z 7 partnerów z 6 krajów, zarówno już uczestniczących w programie EU ETV jak i spoza niego, a także przez organizację o wymiarze europejskim, co pozwala nam zbudować zróżnicowane podejście do zagadnień promocji, akceptacji i uznania ETV na rynku.

LIFEproETV_partners_map_en_v4-01

Koordynator projektu :

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. IETU realizuje projekty i oferuje usługi dla administracji publicznej (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz dla przedsiębiorstw. Prace badawczo-rozwojowe i usługi prowadzone przez IETU koncentrują się na wyzwaniach środowiskowych jakie stanowią obszary uprzemysłowione i zurbanizowane w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami, adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Partnerzy projektu:

CETAQUA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA

Cetaqua Barcelona (Hiszpania) to centrum technologiczne, które zostało założone w 2007 roku przez Aigües de Barcelona (Suez Group utility), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) - Państwowy Słoweński Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej (ZAG) jest wiodącym instytutem badawczo-testowym w Słowenii. Jest to państwowa, niezależna, bezstronna organizacja typu non-profit.

KÖVET Association for Sustainable Economies

KÖVET Association for Sustainable Economies (Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonych Gospodarek KÖVET) jest organizacją pozarządową, nie-lobbystyczną, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, której celem jest połączenie teorii zrównoważonego rozwoju i praktyki biznesowej poprzez wybór i analizę pionierskich firm oraz inicjatyw w zakresie wartości modelowej.

ENEA

ENEA jest jedną z największych włoskich instytucji naukowych i technologicznych będących własnością państwa (ok. 2.700 pracowników), prowadzącą badania podstawowe i stosowane w celu transferu i rozpowszechniania technologii i innowacji w sektorze produkcyjnym i społecznym.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem rządowym w Warszawie. Kształtowanie polityki państwa na poziomie krajowym i międzynarodowym daje IOŚ-PIB szczególne miejsce wśród różnych innych instytucji badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska.

ETA-Danmark A/S

ETA-Danmark A/S jest akredytowana przez DANAK pod numerem rejestracyjnym 9099 do kontroli zgodnie z EU ETV GVP i ISO 14034 w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych. ETA-Danmark jest spółką zależną Danish Standards Foundation.

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.