WYDARZENIA

14-16 grudnia 2020

LIFEproETV zaprezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce” (ICGreenDeal2020)

14 grudnia nasz projekt został zaprezentowany podczas sesji ” Cooperation for Climate” (Współpraca na rzecz klimatu) na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce” (ICGreenDeal2020). Konferencja została zorganizowana jako wydarzenie on-line przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Celem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce” (ICGreenDeal2020) było przedstawienie problemu zmian klimatycznych i sposobów zapobiegania im poprzez innowacyjne rozwiązania (technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne), które mogą być wdrażane w ramach strategii Zielonego Ładu. Celem ETV jest rozwijanie zrównoważonych rozwiązań na potrzeby strategii Zielonego Ładu. Dlatego nasza prezentacja była nakierowana na podniesienie świadomości na temat ETV i naszego projektu jako wkładu w budowanie uznania i akceptacji rynkowej tego narzędzia w Europie.

Link do strony konferencji: https://greendeal2020.pl/

Materiały konferencyjne dostępne są tutaj: https://greendeal2020.pl/wp-content/uploads/2021/01/Conference-proceedings_GreenDeal2020-1.pdf

19 listopada 2020

LIFEproETV zaprezentowany na spotkaniu inauguracyjnym koordynatorów projektów LIFE

Spotkanie było okazją do wymiany informacji pomiędzy koordynatorami nowo nagrodzonych projektów LIFE w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska w obszarach „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami” oraz „Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska”. Projekt LIFEproETV został zaprezentowany w ramach Grupy Roboczej ds. Efektywnego Gospodarowania Zasobami. Spotkanie stanowiło forum do nawiązania kontaktów oraz okazję do wysłuchania informacji na temat najnowszych zmian w polityce UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnego gospodarowania zasobami.

14-16 września 2020

Spotkanie rozpoczynające projekt LIFEproETV (on-line)

Zebranie beneficjentów projektu LIFEproETV na pierwszym spotkaniu projektowym. Z powodu sytuacji epidemicznej zorganizowanie fizycznego spotkania jest niemożliwe. Dlatego też, dzięki sesjom on-line podzielonym na 3 dni, będziemy dyskutować o realizacji naszego projektu i starać się lepiej poznać siebie nawzajem.

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.