Naše delo

LIFEproETV promovira, ozavešča, omogoča razvoj spretnosti in zmogljivosti ter na splošno oblikuje okolje za vzpostavitev programa za preverjanje okoljskih tehnologij (angl. Environmental Technology Verification – ETV) kot prostovoljnega sistema za podporo tržnemu uvajanju inovativnih okoljskih tehnologij, ki:

Zakaj LIFEproETV?

ETV je odlično orodje za pomoč podjetjem pri trženju inovacij in njihovega prodora na trg. Običajno ponudniki tehnologij ne uporabljajo ETV, saj niti ne vedo za shemo niti je kupci ne zahtevajo.

ETV povečuje transparentnost odločitev o nakupu, ki temelji na dokazih dejanske vrednosti okoljskega izdelka/storitve/tehnologije. Kupci ne uporabljajo ETV pri nakupu novih tehnologij, saj sheme ne poznajo, prav tako ni na voljo smernic oziroma dobrih praks o tem, kako bi lahko uporabili ETV v javnih naročilih.

ETV pomaga političnim in drugim odločevalcem pri doseganju okoljskih, podnebnih in inovacijskih ciljev. Žal se ETV v politikah slabše odraža, zato njegov potencial kot orodja za podporo odločevalcem ni v celoti izkoriščen.

Potreben je celosten pristop, ki vključuje sodelovanje zainteresiranih strani, dostopno in preverjeno bazo znanja o ETV, krepitev veščin in zmogljivosti, ustrezno okolje za preverjanje ter večje ozaveščanje oziroma promocijo za večjo prepoznavnost in sprejemljivost ETV tako na evropskem trgu kot na nacionalnih trgih.

Naši partnerji

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.