PUBLIKACJE

ETV a inne systemy certyfikacji

  • Map of the certification / voluntary environmental schemes landscape and the EU ETV

Akceptacja i uznanie ETV na rynku

  • Report on the potential for EU market acceptance and recognition opportunities for ETV
  • Report on the obstacles and drivers for EU ETV market uptake and recognition
  • Roadmap for EU wide ETV market recognition and acceptance

ETV w zamówieniach publicznych i zamówieniach innowacyjnych

  • Guidance on the use of ETV to support Green Public Procurement

ETV w politykach

  • Policy Brief on the use of ETV as a policy support tool

Promocja ETV

  • EU ETV Promotion Guidebook
  • Summary Report on the implementation of the pilot ETV promotional campaigns

Ogólne publikacje LIFEproETV

  • Layman’s Report

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Take aways from the #ETV webinar published!
Our event organised in cooperation with ETV Secretariat gathered over 100 participants which proves interest in ETV. It was also a great opportunity to raise awareness

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.