PUBLIKACJE

ETV a inne systemy certyfikacji

Akceptacja i uznanie ETV na rynku

ETV w zamówieniach publicznych i zamówieniach innowacyjnych

  • Guidance on the use of ETV to support Green Public Procurement

ETV w politykach

Promocja ETV

  • EU ETV Promotion Guidebook
  • Summary Report on the implementation of the pilot ETV promotional campaigns

Ogólne publikacje LIFEproETV

  • Layman’s Report

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.