PUBLIKACJE

ETV a inne systemy certyfikacji

Akceptacja i uznanie ETV na rynku

ETV w zamówieniach publicznych i zamówieniach innowacyjnych

  • Guidance on the use of ETV to support Green Public Procurement

ETV w politykach

Promocja ETV

  • EU ETV Promotion Guidebook
  • Summary Report on the implementation of the pilot ETV promotional campaigns

Ogólne publikacje LIFEproETV

  • Layman’s Report

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

On 14 July @eafip_eu organises 90 minute webinar to present good practices regarding evaluation, testing tools and methodologies for Innovation Procurement. @LIFEproETV will present how ETV can be used for procurement of green innovations.
More info: https://eafip.eu/events/webinars/webinar-evaluation-and-testing-tools-and-methodologies/

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.