IETU

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Kossutha 6, 40-844 Katowice

www.ietu.pl

Polska

Opis firmy:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. IETU realizuje projekty i oferuje usługi dla administracji publicznej (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz dla przedsiębiorstw. Prace badawczo-rozwojowe i usługi prowadzone przez IETU koncentrują się na wyzwaniach środowiskowych jakie stanowią obszary uprzemysłowione i zurbanizowane w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami, adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. IETU jest doświadczonym partnerem w projektach finansowanych przez UE (5PR, 6PR, 7PR, H2020, Interreg, LIFE) uczestnicząc w 45 jako partner i w 5 jako koordynator. Od 2006 IETU jest zaangażowany w tworzenie i rozwój unijnego programu ETV, biorąc udział w projekcie 6PR AdvanceETV oraz uczestnicząc w opracowaniu Ogólnego Protokołu Weryfikacji EU ETV i Przewodnika dla Wnioskodawców. Akredytowana w 2016 Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe JWTŚ-IETU prowadzi weryfikacje technologii dla gospodarki wodno-ściekowej a od 2019r w zakresie gospodarki zasobami i odpadami.
IETU uczestniczy w sieciach współpracy w UE i poza nią (USA, Kanada, Kraje Ameryki Łacińskiej), Centrum Wiedzy EREK (European Resource Efficiency Centre – EREK), jest członkiem Europejskiego Sojuszu na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (European Circular Economy Alliance – ECERA) oraz VerifiGlobal – międzynarodowego sojuszu jednostek weryfikujących technologie środowiskowe, a także członkiem Europejskiej Platformy Wodnej (European Water Platform – WssTP). W 2017 IETU wdrożył polsko-norweski projekt ETV4Water w ramach Funduszy Norweskich przeznaczonych na promocję ETV w krajach skandynawskich. IETU zdobył doświadczenie w działaniach promocyjnych i upowszechniających będąc liderem tych zadań w wielu projektach UE.

Imię i Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Izabela Ratman-Kłosińska

(+48) 691-566-888

i.ratman-klosinska@ietu.pl

Koordynator projektu LIFEproETV

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.