IETU

Ime partnerja:

Naslov:

Telefon:

E-mail:

Spletna stran:

Država:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Kossutha 6, 40-844 Katowice

www.ietu.pl

Poljska

Opis partnerja:

Inštitut za ekologijo industrijskih območij (IETU) je raziskovalni inštitut, ki deluje v sklopu poljskega Ministrstva za podnebje in okolje. IETU izvaja projekte in ponuja storitve tako javni upravi (na lokalni, regionalni in nacionalni ravni) kot podjetjem. Njihove raziskave in storitve se osredotočajo na okoljske izzive industrializiranih in urbaniziranih območij v okviru krožnega gospodarstva, učinkovite rabe virov, prilagajanja podnebnim spremembam in blaženja njihovih učinkov. IETU je izkušen partner pri projektih, ki jih financira EU (FP5,6,7, H2020, Interreg, LIFE) in sodeluje pri 45. ter koordinira 5 projektov. IETU sodeluje pri razvoju in vzpostavljanju sheme EU ETV od leta 2006, sodeluje v projektu FP6 AdvanceETV in prispeva k razvoju splošnega protokola EU ETV za preverjanje in vodnik za predlagatelje. Organ IETU je za ETV akreditiran od leta 2016 in sicer za preverjanje vodnih tehnologij. Pred kratkim je ETV program zaprosil IETU  za razširitev akreditacije na področje materialov/virov/tehnologije recikliranja. IETU ima vzpostavljeno široko mrežo sodelovanja tako v EU kakor tudi zunaj nje (ZDA, Kanada). Leta 2017 je IETU v okviru norveških skladov, namenjenega promociji ETV v skandinavskih državah, izvedel projekt PL-NO ETV4Water. IETU je izkušen tudi s področja promocij in razširjanja informacij kot vodja takšnih nalog v številnih projektih EU.

Ime in priimek:

Telefon:

E-mail:

Vloga:

Izabela Ratman-Kłosińska

(+48) 691-566-888

i.ratman-klosinska@ietu.pl

LIFEproETV koordinator

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.