ENEA

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Lungotevere Thaon di Revel, 76, 00196 Rome

http://www.enea.it

Włochy

Opis firmy:

ENEA jest jedną z największych włoskich instytucji naukowych i technologicznych będących własnością państwa (ok. 2.700 pracowników), prowadzącą badania podstawowe i stosowane w celu transferu i rozpowszechniania technologii i innowacji w sektorze produkcyjnym i społecznym. ENEA oferuje usługi, badania i testy w zakresie zaawansowanych technologii zarówno dla podmiotów publicznych i prywatnych, jak i przedsiębiorstw. ENEA wspiera konkurencyjność przemysłu poprzez stosowanie zasad ekologii przemysłowej, zasad symbiozy przemysłowej i projektowania ekologicznego, wspierając wdrażanie i stosowanie czystych i eko-efektywnych technologii. Departament Zrównoważonego Rozwoju ENEA działa głównie w obszarach: ekoinnowacji procesów i systemów produkcyjnych, zrównoważonego zarządzania odpadami, certyfikacji środowiskowej, eko-projektowania i analizy cyklu życia produktów. ENEA realizuje, wdraża i zarządza Włoską Platformą Symbiozy Przemysłowej – Italian Industrial Symbiosis Platform (ISP, www.industrialsymbiosis.it). ISP jest narzędziem operacyjnym umożliwiającym firmom wspólne korzystanie z zasobów (materiałów, produktów energetycznych, wody, usług oraz wiedzy specjalistycznej), dając również możliwość wykorzystania innych narzędzi operacyjnych firmom i interesariuszom współpracującym i korzystającym z tej platformy. ENEA ponosi naukową i techniczną odpowiedzialność za projektowanie i wdrażanie projektów dotyczących symbiozy przemysłowej w różnych regionach Włoch (Emilia-Romagna, Lacjum, Sycylia, Umbria). Ze względu na swoją uznaną rolę w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja Europejska nominowała ENEA na członka Grupy Koordynacyjnej Europejskiej Platformy ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ECESP). ENEA uruchomiła i promowała Włoską Platformę ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ICESP).

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Silvia Sbaffoni

silvia.sbaffoni@enea.it

Badacz

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.