ENEA

Ime partnerja:

Naslov:

Telefon:

E-mail:

Spletna stran:

Država:

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Lungotevere Thaon di Revel, 76, 00196 Rome

http://www.enea.it

Italija

Opis partnerja:

ENEA je ena največjih italijanskih znanstveno-tehnoloških institucij (približno 2.700 zaposlenih), ki izvaja raziskovalne dejavnosti za prenos in razširjanje tehnologij ter inovacij v proizvodne namene kakor tudi za družbeni sektor. ENEA zagotavlja visokotehnološke storitve, študije in teste tako javnim kot zasebnim organizacijam in podjetjem. ENEA podpira industrijsko konkurenčnost z uporabo industrijske ekologije, načel industrijske simbioze in ekološkega oblikovanja ter pospešuje izvajanje in uporabo ekološko učinkovitih tehnologij. Oddelek za trajnostni razvoj ENEA deluje predvsem na področjih ekoloških inovacij proizvodnih procesov in sistemov, trajnostnega ravnanja z odpadki, okoljskega certificiranja, ekološkega oblikovanja in analize življenjskega cikla izdelkov. ENEA uresničuje, izvaja in upravlja italijansko platformo za industrijsko simbiozo (ISP, www.industrialsymbiosis.it). ISP je operativno orodje, ki podjetjem omogoča izmenjavo virov (materiali, energenti, voda, storitve in strokovno znanje). ENEA omogoča znanstveno in tehnično načrtovanje in izvajanje projektov industrijske simbioze v različnih italijanskih regijah (Emilia-Romagna, Latium, Sicilija, Umbrija). Zaradi priznane vloge na področju krožnega gospodarstva jo je Evropska komisija imenovala za člana Koordinacijske skupine Evropske platforme zainteresiranih strani za krožno gospodarstvo (ECESP). ENEA je tudi lansirala in promovirala italijansko platformo zainteresiranih strani za krožno gospodarstvo (ICESP).

Ime in priimek:

Telefon:

E-mail:

Vloga:

Silvia Sbaffoni

silvia.sbaffoni@enea.it

Raziskovalec/ka

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.