Społeczność EIT ogłasza rozpoczęcie składania wniosków na konkurs dla członków WWiI w zakresie GOZ

Flower vector created by macrovector – www.freepik.com

EIT RawMaterials, EIT Digital, EIT Climate KIC, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT UrbanMobility stworzyły działanie łączące członków Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Cross-KIC) w celu wzmocnienia współpracy wewnętrznych i zewnętrznych działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym:

  • Konkurs dla członków Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWiI) w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV)

Zapewnione zostaną środki na pokrycie kosztów działań niezbędnych do przejścia przez proces weryfikacji. Zaproszenie jest skierowane do każdego indywidualnego partnera uczestniczących WWiI (EIT RawMaterials, EIT Climate KIC, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT UrbanMobility) z technologią, która była wspierana w jakimkolwiek trwającym lub zakończonym projekcie innowacyjnym. Technologia musi należeć do TRL 7-9, pasować do jednej z kategorii: Uzdatnianie i monitorowanie wody, Materiały, odpady i zasoby lub Energia. Niniejsze zaproszenie jest również otwarte dla przedsiębiorstw typu start-up wspieranych przez którąkolwiek z uczestniczących WWiI.

W dniu 29 kwietnia od 10:30 do 12:00 zostanie zorganizowane seminarium internetowe określające główne aspekty zaproszenia i wymagania ETV.

Seminarium internetowe obejmie prezentację projektu Cross-KIC Circular Economy i opisu zaproszenia, szczegółową prezentację głównych wymagań ETV, a na koniec prezentację nowego Sekretariatu ETV; seminarium internetowe będzie również obejmować specjalną sesję końcową, w której zostaną zadane pytania.

  • Konkurs dla członków WWiI dotyczący rozwiązań GOZ w MŚP

Sześć WWiI zaangażowanych w tę inicjatywę obejmującą wszystkie WWiI to zróżnicowany zbiór organów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, posiadających wyjątkową zdolność pokonywania barier utrudniających wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym przez MŚP. Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest umożliwienie wspólnym kompetencjom i zdolności WWiI pomocy w rozwiązaniu bardziej systemowego obiegu zamkniętego w ramach zorganizowanych działań, a także ewentualnych konkretnych podejść do obiegu zamkniętego w MŚP.

Więcej informacji na temat każdego konkursu i formularza zgłoszeniowego można znaleźć tutaj: https://eitrawmaterials.eu/eit-community-launches-cross-kic-circular-economy-calls/