Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

+386 1 2804 200

http://www.zag.si/en/

Słowenia

Opis firmy:

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) – Państwowy Słoweński Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej (ZAG) jest wiodącym instytutem badawczo-testowym w Słowenii. Jest to państwowa, niezależna, bezstronna organizacja typu non-profit. Główne działania ZAG obejmują: a) badania podstawowe i stosowane w dziedzinie materiałów i konstrukcji budowlanych, b) opracowywanie nowych metod badań i pomiarów, c) certyfikację i atestację zgodności produktów, materiałów i wykonanych prac, d) szkolenie personelu badawczego i technicznego w zakresie poszczególnych dziedzin technicznych, e) udział w przygotowaniu kodeksów i norm technicznych. Obecnie ZAG zatrudnia 220 pracowników, w tym ponad 110 ekspertów z wykształceniem uniwersyteckim lub wyższym. Jednym z ważnych programów w działalności ZAG są badania środowiskowe, zwłaszcza w zakresie recyklingu odpadów, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rekultywacji gleby i wody. W ciągu ostatnich 15 lat ZAG uczestniczył w ponad 70 projektach finansowanych w ramach Programów Ramowych UE (4 – 7 PR UE) i H2020, z czego koordynował trzy projekty LIFE: LIFE ReBirth (LIFE10 INF / SI / 138), LIFE RusaLCA (LIFE12 ENV / SI / 1000443) i obecnie trwający LIFE HIDAQUA (LIFE18 ENV / SI / 000673). ZAG jest członkiem EIT RawMaterials, największej społeczności zajmującej się surowcami, z zasięgiem w rejonie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (ZAG jest członkiem Regional HUB RC ADRIA). Ich rolą w projekcie będzie wspieranie wiedzą i doświadczeniem w zakresie certyfikacji, atestacji oraz monitorowania środowiska, w tym w dziedzinie oceny skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych, a także w zakresie szkoleń i rozpowszechniania ETV, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej.

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Alenka Mauko Pranjić

+386 51 690 478

alenka.mauko@zag.si

Kierownik Działu Materiałów

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.