Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Ime partnerja:

Naslov:

Telefon:

E-mail:

Spletna stran:

Država:

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

+386 1 2804 200

http://www.zag.si/en/

Slovenija

Opis partnerja:

Zavod za gradbeništvo Slovenije je vodilni tovrstni inštitut v Sloveniji. Je neodvisna, nepristranska in neprofitna organizacija v državni lasti. Glavne dejavnosti ZAG vključujejo: temeljne in uporabne raziskave na področju gradbenih materialov in konstrukcij, razvoj novih metod preskušanja in meritev, certificiranje in potrjevanje skladnosti izdelkov, materialov in izvedenih del, usposabljanje raziskovalnega in tehničnega osebja na določenih tehničnih področjih ter sodelovanje pri pripravi tehničnih kodeksov in standardov. Trenutno ima ZAG okoli 200 zaposlenih, vključno z več kot 110 strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo ali višjo. Eden od pomembnih programov dejavnosti ZAG so okoljske raziskave, zlasti na področju recikliranja odpadkov, krožnega gospodarstva ter sanacije tal in vode. V zadnjih 15 letih je ZAG sodeloval pri več kot 70 projektih, financiranih od 4. do 7. okvirnega programa EU in H2020, vključno z vodenjem treh LIFE projektov : LIFE ReBirth (LIFE10 INF / SI / 138), LIFE RusaLCA (LIFE12 ENV / SI / 1000443) ter trenutnem LIFE HIDAQUA (LIFE18 ENV/SI/000673) . ZAG je član EIT RawMaterials, največje skupnosti na področju surovin, ki se ukvarja tudi z upravljanjem vode v sektorju surovin. Njihova vloga v projektu je usklajevanje, podpora strokovnemu znanju in izkušnjam pri čiščenju odpadnih voda, pa tudi pri razvoju recikliranih odpadnih izdelkov, ocena okoljskih, družbenih in gospodarskih vplivov prikazanega sistema, razvoj orodij za odločanje in prenos dobrih praks.

Ime in priimek:

Telefon:

E-mail:

Vloga:

Alenka Mauko Pranjić

+386 51 690 478

alenka.mauko@zag.si

Vodja oddelka za Materiale

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.