PUBLIKACIJE

SINERGIJE ETV Z DRUGIMI SISTEMI POTRJEVANJA

SPREJEM IN PRIZNAVANJE TRGA ETV

ETV V JAVNIH NAROČILIH IN INOVACIJSKIH JAVNIH NAROČILIH

  • Guidance on the use of ETV to support Green Public Procurement

ETV V POLITIKAH

PROMOCIJA ETV

Pridobivanje znanj in spretnosti ter krepitev zmogljivosti ETV

  • Guide for ETV applicants [EN – PDF]
  • Guide for accreditation bodies
  • Guide for potential verification bodies

SPLOŠNE OBJAVE LIFEPROETV

  • Layman’s Report
  • ETV Handbook

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.