KÖVET Association for Sustainable Economies

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért/KÖVET Association for Sustainable Economies

Aradi utca 63., 1062 Budapest

(+36) 20 246 9541

info@kovet.hu

www.kovet.hu/en

Węgry

Opis firmy:

KÖVET Association for Sustainable Economies (Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonych Gospodarek KÖVET) jest organizacją pozarządową, nie-lobbystyczną, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, której celem jest połączenie teorii zrównoważonego rozwoju i praktyki biznesowej poprzez wybór i analizę pionierskich firm oraz inicjatyw w zakresie wartości modelowej. Od 1995 KÖVET działa w dziedzinie zarządzania środowiskowego na poziomie przedsiębiorstwa (EM) i społecznej odpowiedzialności biznesu, ściśle współpracując z ponad 300 firmami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami akademickimi, uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami partnerskimi w formie bezpośredniego członkostwa, organizacji wydarzeń i szkoleń, realizacji projektów podnoszących świadomość oraz świadczenia usług eksperckich.
KÖVET posiada doświadczenie we wdrażaniu małych i dużych projektów unijnych oraz innych projektów finansowanych ze środków publicznych, a także profesjonalną organizację, która zapewnia pomoc małym i dużym przedsiębiorstwom na drodze do zrównoważonego rozwoju. KÖVET prowadzi działania na rzecz podnoszenia świadomości, rozpowszechniania idei i narzędzi zarządzania środowiskowego (EM), koncepcji odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonych rozwiązań biznesowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. KÖVET posiada 85 członków w całym kraju w kilku sektorach przemysłu. Uczestniczył w realizacji 127 projektów, w tym kilku finansowanych przez UE. Zorganizował 53 konferencje oraz uczestniczył i koordynował 23 przetargi międzynarodowe. W dziedzinie weryfikacji KÖVET posiada duże doświadczenie we współpracy ze swoimi partnerami i firmami członkowskimi.

Stowarzyszenie KÖVET posiada własny system weryfikacji Green Office i Green Event. Przeprowadza również weryfikację raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju dla firm. W ramach Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS organizuje coroczną konferencję na poziomie krajowym dla węgierskiej społeczności EMAS oraz przygotowuje organizacje do budowy systemu. Z drugiej strony, posiada również sieć ekspertów w dziedzinie innowacyjnych technologii energetycznych. Dysponując szeroką siecią przedsiębiorstw, organizacji, instytutów i uniwersytetów na Węgrzech, będzie idealnym partnerem w projekcie, którego celem jest rozpowszechnianie wyników.

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Katinka Györki-Vincze

(+36) 20 246 9541

gyorki@kovet.hu

Asystent projektu

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.