Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa

(22) 37 50 525

sekretariat@ios.gov.pl

www.ios.edu.pl

Polska

Opis firmy:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem rządowym w Warszawie. Kształtowanie polityki państwa na poziomie krajowym i międzynarodowym daje IOŚ-PIB szczególne miejsce wśród różnych innych instytucji badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska. Instytut prowadzi działalność badawczą w następujących dziedzinach: • Opracowanie zasad polskiej polityki i strategii w zakresie ochrony środowiska oraz udział w działaniach

międzynarodowych; • Zintegrowane badania środowiskowe, zwłaszcza dotyczące procesów środowiskowych i skutków degradacji, ze

szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczonych terenów przemysłowych;

  • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem;
  • Ochrona klimatu;
  • Kontrola hałasu i wibracji;
  • Ochrona krajobrazu i przyrody;
  • Ochrona i przywrócenie biologicznie aktywnej powierzchni ziemi;
  • Ochrona i odnowa zasobów wodnych;
  • Ochrona Morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej;
  • Gospodarowanie odpadami;
  • Ocena oddziaływania na środowisko substancji, produktów i obiektów;
  • Zintegrowany monitoring środowiska.

Instytut prowadzi badania naukowe i aplikacyjne w wyżej wymienionych dziedzinach zgodnie ze statutowym zakresem zadań i obowiązków.

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Agnieszka Stangreciak

+48 509 745 222

agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl

Główny Specjalista w Zakładzie Komunikacji i Edukacji / Przedstawiciel Komitetu Wykonawczego

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.