Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Ime partnerja:

Naslov:

Telefon:

E-mail:

Spletna stran:

Država:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa

(22) 37 50 525

sekretariat@ios.gov.pl

www.ios.edu.pl

Poljska

Opis partnerja:

Inštitut za varstvo okolja – Nacionalni raziskovalni inštitut (IOŚ-PIB) je vladni inštitut v Varšavi. Razvoj državnih politik na nacionalni in mednarodni ravni daje IOŚ-PIB posebno mesto med drugimi raziskovalnimi in razvojnimi institucijami, ki se ukvarjajo z varstvom okolja.

Inštitut je vključen v naslednja področja raziskovalne dejavnosti:

 • Razvoj poljske okoljske politike in strategij ter sodelovanje v mednarodnih dejavnostih;
 • Integrirane okoljske študije, zlasti o okoljskih procesih in učinkih degradacije, s posebnim upoštevanjem industrijsko onesnaženih območij;
 • Zaščita zraka pred onesnaženjem;
 • Zaščita podnebja;
 • Nadzor hrupa in vibracij;
 • Ohranjanje okolja in narave;
 • Zaščita in obnova biološko aktivne površine kopnega;
 • Zaščita in obnova vodnih virov;
 • Zaščita Baltskega morja in njegovega obalnega pasu;
 • Ravnanje z odpadki;
 • Presoje vplivov snovi, izdelkov in naprav na okolje;
 • Integrirano spremljanje okolja.

Inštitut izvaja raziskave in študije aplikacij v skladu s svojim zakonskim obsegom nalog in nalog na zgoraj omenjenih področjih.

Ime in priimek:

Telefon:

E-mail:

Vloga:

Agnieszka Stangreciak

+48 509 745 222

agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl

Vodilni strokovnjak za komuniciranje in izobraževanje / predstavnik izvršnega odbora

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.