ETV w Programach Operacyjnych

W dniu 20.05.2021 r. Krajowe Towarzystwo Ekologów na Węgrzech (National Society of Conservationists) zorganizowało forum internetowe, na którym zaprezentowano wyniki Programu Operacyjnego Rozwój Gospodarczy i Innowacje (GINOP) oraz raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko. Programy Operacyjne są podstawą implementacji Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko na Węgrzech.

Podczas swojej prezentacji, Katalin Herner, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia KÖVET poruszyła znaczenie ETV dla MŚP w zakresie weryfikacji ich technologii. Zasugerowała, aby ETV był wskaźnikiem rozwoju MŚP, podobnie jak EMAS, SDG i ślad węglowy. ETV został uwzględniony w raporcie. Koordynacja Programu Operacyjnego jak i Ocena Oddziaływania na Środowisko spoczywają na Ministerstwie Innowacji i Technologii, które odpowiada za innowacje na Węgrzech.