VSEBINA

ZELENE INOVACIJE IMAJO POMEMBNO VLOGO PRI DOSEGANJU CILJEV EVROPSKEGA ZELENEGA DOGOVORA

IZZIV

Običajne tehnologije se lahko izkažejo za neučinkovite pri doseganju ambicioznega cilja evropske podnebne nevtralnosti do leta 2050. Potrebujemo zelene inovacije, da spremenimo način proizvodnje in zmanjšamo vplive na okolje in povečamo učinkovito rabo virov.

Nove okoljske tehnologije so pod večjim pritiskom kakor druge inovacije, da zadovoljijo sedanje ali celo predvidijo prihodnje potrebe in obveznosti gospodarskih panog pri izpolnjevanju regulativnih zahtev ali iskanju novih poslovnih priložnosti. Prav tako so bistvenega pomena za doseganje ciljev, določenih v okoljski, podnebni in inovacijski politiki, ter utirajo pot še bolj ambicioznim standardom, ki temeljijo na uspešnosti. Zato zanimanje in naložbe v nove okoljske tehnologije hitro naraščata, vendar vpeljava teh tehnologij ni tako preprosta.

Potencialni uporabniki so do nakupa zelenih tehnologij velikokrat skeptični. Mnogi od njih raje sprejmejo tehnologijo šele, ko je na splošno uveljavljena. Prav tako želijo biti prepričani, da bo uporaba zelene inovativne rešitve bistveno izboljšala njihovo okoljsko uspešnost. Vse navedeno pa ovira zelenim inovacijam vstop na trg .

POTREBA

Da bi odpravili to oviro, moramo oblikovati, spodbujati in prepoznati orodja, ki omogočajo zadostne in zaupanja vredne dokaze o učinkovitosti zelenih inovacij ter uporabnikom dokažejo, da so koristi njihove uporabe očitne.

ETV JE ORODJE, KI POMAGA PONUDNIKOM INOVACIJ LAŽJI VSTOP NA TRG IN ZAGOTAVLJA KUPCEM ZELENO ZMOGLJIVOST TEHNOLOGIJ

ETV KOT PROSTOVOLJNA SHEMA ZA LAŽJI PREHOD ZELENIH INOVACIJ NA TRG

Preverjanje okoljskih tehnologij (angl. Environmental Technology Verification – ETV) je prostovoljna shema, ki zagotavlja tehnološkim proizvajalcem, regulativnim organom, oblastem, vlagateljem in financerjem poenostavljen pristop k potrjevanju učinkovitosti inovativnih okoljskih tehnologij na nepristranski in verodostojen način, z jasnim pregledom učinkov.

Standardizirani postopki ISO 14034 ETV omogočajo uporabo v Evropi in po svetu.

Preverjanje s strani tretjih oseb zagotavlja zunanjo in neodvisno naravo izjav ETV.

ETV POMAGA PONUDNIKOM INOVACIJ LAŽJI VSTOP NA TRG IN ZAGOTAVLJA KUPCEM ZELENO ZMOGLJIVOST TEHNOLOGIJ

Za ponudnike tehnologije so izjave ETV verodostojen dokaz nadpovprečne uspešnosti in posledičnih okoljskih koristi, ki jih prinaša nova rešitev, ki njihovi ponudbi inovacij omogoča uspešno konkuriranje na trgu. Zahvaljujoč temu pridobijo konkurenčno prednost.

Za kupce tehnologije ponujajo izjave ETV in standard ISO ETV trdno osnovo za informativne nakupne odločitve za reševanje njihovih okoljskih vprašanj. Zagotavljajo informacije, potrebne za razumevanje tehnologije, potrjujejo dokaze o njeni učinkovitosti in jasno sporočajo zelene prednosti aplikacije.

DOKAZ ZMOGLJIVOSTI ZELENIH INOVACIJ JE KLJUČEN ZA NJIHOV USPEŠEN VSTOP NA TRG

ETV je odlično orodje za pomoč podjetjem pri trženju njihovih inovacij in povečanju njihove sprejemljivosti na trgu, vendar ponudniki tehnologij ETV ne uporabljajo, saj niti ne vedo za to shemo, niti je kupci ne zahtevajo.

Read more

ETV omogoča transparentno odločitev za nakup, ki temelji na dokazih ter na podlagi dodane vrednosti, vendar kupci ne uporabljajo ETV pri nakupu novih tehnologij, saj sheme ne poznajo. To je posledica pomanjkanja smernic ali dobrih praks uporabe ETV v javnih naročilih.

Read more

Okoljska, podnebna in inovacijska politika pogosto poudarjajo vlogo trajnostnih inovacij pri doseganju ciljev, vendar se redko sklicujejo na ETV kot orodje, ki podpira tržno uveljavitev novih okoljskih tehnologij.

Read more

LIFEproETV NASLAVLJA ZGORAJ NAVEDENE IZZIVE Z OKREPITVIJO OPISANIH DEJAVNOSTI, VKLJUČEVANJEM DELEŽNIKOV IN PROMOCIJO ETV

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.