CILJI

LIFEproETV NASLAVLJA POTREBE PO OZAVEŠČENOSTI, PRIZNAVANJU IN SPREJETJU ETV NA TRGU

Učinek, ki bi ga lahko dosegel EU program ETV v smislu podpore izvajanju zelenih inovacij, je trenutno omejen s pomanjkanjem zavesti, znanja in razumevanja sheme. Za reševanje tega izziva LIFEproETV v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi:

Razvija zmogljivosti in spretnosti, krepi infrastrukturo in zagotavlja bazo znanja za ETV, za njegovo sprejetje po vsej EU in enostaven dostop do informacij in storitev ETV

Ustvarja ustrezno politično okolje kot gonilno silo, ki spodbuja uveljavitev ETV na evropskem in nacionalnih trgih, hkrati pa pomaga doseči cilje okoljske, podnebne in inovacijske politike.

Razširitev promocije sistema na nova geografska in tehnološka področja.

Omogoča preoblikovanje javnih naročil in trženje inovacij, kot glavnega gonila širše uporabe ETV.

Ozavešča ponudnike in kupce tehnologij o ETV kot prostovoljni shemi. Tako lahko EU program ETV postane vrhunsko orodje, ki olajša vstop novim okoljskim tehnologijam na trg (s strani ponudnika) in podpira pregledne odločitve v javnih naročilih na osnovi jasnih dokazov (za naročnika).

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.