PARTNERJI

LIFEproETV sestavlja konzorcij 7 partnerjev iz 6 držav, med katerimi so nekateri vključeni v pilotni EU program ETV. Med partnerji so tudi vseevropske organizacije, kar omogoča boljšo promocijo, sprejetje in priznanje ETV sheme na trgu.

LIFEproETV_partners_map_en_v4-01

Koordinator projekta:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Inštitut za ekologijo industrijskih območij (IETU) je raziskovalni inštitut, ki deluje v sklopu poljskega Ministrstva za podnebje in okolje. IETU izvaja projekte in ponuja storitve tako javni upravi (na lokalni, regionalni in nacionalni ravni) kot podjetjem.

Partnerji:

CETAQUA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA

Cetaqua Barcelona je tehnološki center, ki je bil leta 2007 ustanovljen s strani španskega podjetja Aigües de Barcelona (del skupine Suez), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) in Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Zavod za gradbeništvo Slovenije je vodilni tovrstni inštitut v Sloveniji. Je neodvisna, nepristranska in neprofitna organizacija v državni lasti. Glavne dejavnosti ZAG vključujejo: temeljne in uporabne raziskave na področju gradbenih materialov in konstrukcij, razvoj novih metod preskušanja in meritev, certificiranje in potrjevanje skladnosti izdelkov, materialov in izvedenih del, usposabljanje raziskovalnega in tehničnega osebja na določenih tehničnih področjih ter sodelovanje pri pripravi tehničnih kodeksov in standardov.

KÖVET Association for Sustainable Economies

Združenje za trajnostno gospodarstvo KÖVET je nevladna organizacija s posebnim statusom javne koristi, katere cilj je združiti teorijo trajnosti in poslovno prakso z izbiro in analizo uveljavljenih podjetij in vzornimi pobudami. KÖVET je aktiven na področju upravljanja okolja in družbene odgovornosti podjetij že od leta 1995.

ENEA

ENEA je ena največjih italijanskih znanstveno-tehnoloških institucij (približno 2.700 zaposlenih), ki izvaja raziskovalne dejavnosti za prenos in razširjanje tehnologij ter inovacij v proizvodne namene kakor tudi za družbeni sektor.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Inštitut za varstvo okolja - Nacionalni raziskovalni inštitut (IOŚ-PIB) je vladni inštitut v Varšavi. Razvoj državnih politik na nacionalni in mednarodni ravni daje IOŚ-PIB posebno mesto med drugimi raziskovalnimi in razvojnimi institucijami, ki se ukvarjajo z varstvom okolja.

ETA-Danmark A/S

Družba ETA-Danmark A/S je pod registrsko številko 9099 akreditirana pri DANAK-u za preverjanje v skladu z EU ETV GVP in ISO 14034 za verifikacijo okoljske tehnologije. ETA-Danmark je hčerinsko podjetje Danske fundacije za standarde.

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.