DOGODKI

14-16 December 2020

PREDSTAVITEV LIFEPROETV NA 1. MEDNARODNI KONFERENCI: STRATEGIJE ZA IZVAJANJE ZELENEGA POSLOVANJA

  1. decembra smo projekt predstavili v sklopu „Sodelovanje za podnebje“ na 1. mednarodni konferenci „Strategije za izvajanje zelenega dogovora“. Konferenco je kot spletni dogodek organiziral Inštitut za raziskave mineralov in energetske ekonomije Poljske akademije znanosti pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za podnebje in okolje na Poljskem in Nacionalnega centra za raziskave in razvoj.

Namen 1. mednarodne konference o Strategijah za izvajanje zelenega dogovora – Voda in Surovine (ICGreenDeal2020) je bila predstavitev vprašanja podnebnih sprememb in načinov, kako jih preprečiti z inovativnimi rešitvami (tehnološkimi, okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi), ki jih je mogoče izvajati v okviru strategij zelenega dogovora. Cilj ETV je spodbujati trajnostne rešitve za potrebe Strategij zelenega dogovora. Zato je bil cilj naše predstavitve ozaveščanje o ETV in našem projektu, ki prispeva k močni tržni prepoznavnosti in sprejetju tega orodja v Evropi.

Spletna povezava do konference: https://greendeal2020.pl/

Zbornik  je na voljo tukaj: https://greendeal2020.pl/wp-content/uploads/2021/01/Conference-proceedings_GreenDeal2020-1.pdf

19 November 2020

PREDSTAVITEV LIFEPROETV NA UVODNEM SESTANKU KOORDINATORJEV LIFE PROJEKTOV

Udeležba na dogodku je bila dobra priložnost za izmenjavo informacij med koordinatorji novo nagrajenih projektov LIFE v okviru Podprograma za upravljanje in informiranje o okolju in učinkovitosti virov. LIFEproETV je bil predstavljen v okviru delovne skupine za učinkovito rabo virov. Dogodek je bil namenjen tudi mreženju in hkrati priložnost za pridobitev informacij o najnovejših razvojnih politikah EU, pomembnih za krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov.

14-16 September 2020

ZAČETNI SESTANEK PROJEKTA LIFEPROETV (ON-LINE)

Partnerji LIFEproETV smo se združili na prvem projektnem sestanku. Zaradi situacije s COVID se celotna ekipa ne more srečati iz oči v oči. Zato smo dogodek razdelili med 3 dni, pri čimer smo razpravljali o izvajanju projekta in se poskušali čim bolje učiti drug od drugega “on-line”.

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.