Innowacyjność czy efekt środowiskowy – co decyduje o sukcesie rynkowym zielonych innowacji? Zaskakujące wyniki badania w Polsce.

Zdaniem nabywców technologii innowacyjność nie jest kluczowa w przypadku technologii środowiskowych, zdecydowanie bardziej liczy się ich efekt ekologiczny. Inaczej sądzą dostawcy, dla których innowacyjność w połączeniu z zapewnieniem korzyści środowiskowych to szansa na sukces rynkowy ich rozwiązania.

W marcu br. w ramach projektu LIFEproETV przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 68 dostawców technologii środowiskowych, 60 jej nabywców oraz 22 instytucje otoczenia biznesu pytając między innymi o znaczenie cech innowacyjnych i efektu środowiskowego w ofercie nowych technologii środowiskowych. Pomimo tego, że obydwa te terminy idą w parze w przypadku ekoinnowacji, ich odbiór przez analizowane grupy jest zdecydowanie różny. Dla zdecydowanej większości nabywców i instytucji otoczenia biznesu wspomagających przedsiębiorstwa w działaniach innowacyjnych i proekologicznych, podkreślenie efektów środowiskowych w ofercie technologicznej jest o wiele bardziej istotne niż wykazywanie innowacyjności. Natomiast dla dostawców obydwa aspekty są niemal identycznie ważne.

Zapytaliśmy też naszych respondentów o najbardziej rynkowo skuteczny sposób wykazywania innowacyjności oraz efektu ekologicznego zielonych innowacji. Okazało się, że dostawcy nowych technologii są raczej sceptycznie nastawieni do wszelkich rodzajów dobrowolnej certyfikacji, stawiając raczej na wyniki własnych badań i referencje z wcześniejszych wdrożeń technologii jako najlepszy sposób potwierdzenia skuteczności ich technologii na rynku. Mija się to jednak z oczekiwaniami nabywców, dla których certyfikaty zarówno dobrowolne jak i obowiązkowe to wiarygodne źródło informacji o nowym rozwiązaniu. Oznacza to, że nabywcy oczekują rzetelnych dowodów potwierdzenia skuteczności technologii, najlepiej uzyskanych od niezależnych organizacji certyfikujących.

Stwarza to sporą przestrzeń dla systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV, a w szczególności dla nowych, proekologicznych rozwiązań opracowanych w skali półprzemysłowej w ramach np. projektów demonstracyjnych, w przypadku których dane z badań własnych mogą okazać się niewystarczające dla nabywcy, a brak referencji z wcześniejszych wdrożeń znacząco wpływać na ryzyko inwestycyjne i technologiczne.

Pomimo niewątpliwych zalet i możliwości jakie stwarza certyfikacja ETV pomagając uwiarygodnić w sposób bezstronny i wiarygodny efekt działania i korzyści ekologiczne nowych technologii środowiskowych, informacja o ETV do tej pory nie dotarła do nabywców, jak wykazały nasze badania. Jednocześnie, o możliwości zweryfikowania technologii wie także niewielu dostawców. Wynika z tego, że jest duże zapotrzebowanie na działania informacyjno-promocyjne dotyczące ETV, które obejmą szeroką grupę zarówno dostawców jak i nabywców technologii, co może okazać się najskuteczniejszą drogą do rozwoju systemu ETV. Istotną rolę w budowaniu świadomości przedsiębiorców nt. ETV mogą odegrać instytucje otoczenia biznesu, które doradzając im zarówno w procesach komercjalizacji jak i w zakresie poprawy efektywności środowiskowej i innowacjach wskażą certyfikaty ETV jako użyteczne narzędzie dla wprowadzania zielonych innowacji na rynek lub źródło informacji o technologii pozwalające na dobór optymalnego rozwiązania zgodnie z potrzebami firmy.

Wszystkie chętne instytucje otocznia biznesu zapraszamy do kontaktu.

Podobne badania trwają obecnie w pozostałych krajach partnerskich projektu LIFEproETV: na Węgrzech, w Słowenii, Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. Jesteśmy bardzo ciekawi rezultatów, z którymi się także z Państwem podzielimy.