CETAQUA

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

CETAQUA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA

Carretera d’Esplugues, 75, 08940 Cornellà de Llobregat

(+34) 933 124 800

info@cetaqua.com

http://www.cetaqua.com/

Hiszpania

Opis firmy:

Cetaqua Barcelona (Hiszpania) to centrum technologiczne, które zostało założone w 2007 roku przez Aigües de Barcelona (Suez Group utility), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Cetaqua to model współpracy publiczno-prywatnej, który został stworzony w celu zapewnienia zrównoważonego i efektywnego obiegu wody uwzględniającego potrzeby regionu. Model ten stanowi punkt odniesienia przy stosowaniu wiedzy akademickiej w zakresie wody i środowiska poprzez tworzenie produktów i usług korzystnych dla społeczeństwa.

Model ten został następnie zastosowany w innych ośrodkach w regionie: Galicji (Hiszpania), regionie Andaluzji (Hiszpania) i Chile, które są od siebie niezależne, ale mają tę samą strukturę systemu wodno-kanalizacyjnego co grupa Suez, miejscowy uniwersytet techniczny i CSIC. Cztery centra są organizacjami niezależnymi, ale posiadają wspólną strategię i w razie potrzeby współpracują ze sobą.

Cetaqua jest częścią międzynarodowej sieci centrów badawczo-rozwojowych Suez, która jest jednym z głównych dostawców usług środowiskowych w Unii Europejskiej w sektorze gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej. Zatrudniający ponad 80 000 pracowników Suez, obecny na pięciu kontynentach, odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami. Powiązanie z sektorem prywatnym ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania transferu i wykorzystania wyników projektów Cetaqua.

Aktualnie Cetaqua pracuje nad portfelem ponad 40 projektów współpracy finansowanych ze środków publicznych, w tym 14 projektów LIFE (z których 12 koordynuje), 11 projektów 7PR i 5 projektów H2020, w których uczestniczy jako partner; 16 projektów finansowanych ze środków krajowych, a także ponad 50 projektów otrzymujących obecnie prywatne fundusze od Suezu i innych firm zewnętrznych. Spośród 75 badaczy, ekspertów i specjalistów: 30% stałych pracowników to doktoranci lub studenci, a 9% to konsultanci naukowi i techniczni z różnych uniwersytetów referencyjnych.

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Albert Serra Compte

(+34) 680 31 64 74

albert.serra@cetaqua.com

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Kanał Twittera obecnie jest niedostępny.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.