EREDMÉNYEK

MEGVALÓSÍTÁS 7 LÉPÉSBEN

 • AZ ETV LEHETŐSÉGEI A PIACKÉPESSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁHOZ

  Korlátok és stratégiai előnyt biztosító pontok vizsgálata az ETV piaci elfogadottságához: • ETV ismertsége • Az ETV és más hitelesítési rendszerek hasonlóságai és eltérései • Kapacitás és készségek • Piachoz és szabályozáshoz kapcsolódó tényezők • ETV kommunikációs hiányosságok • Európai Uniós ETV programok összevetése sikeres nemzeti és világszintű ETV programokkal

 • ETV ÉRINTETTI KAPCSOLATRENDSZERE

  Az ETV-ben rejlő lehetőségek feltárása, valamint a piaci elismertség és elfogadottság megtervezése: • ETV érintettek közösségének létrehozása • Interakció az ETV érintettekkel projekteseményeken és a közösségi médián keresztül

 • INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK IRÁNTI NYITOTTSÁG AZ ETV BEMUTATKOZÁSÁHOZ

  Az alábbiak kifejlesztése és népszerűsítése:
  Szakpolitikai jelentések a döntéshozók részére arról, hogy miként integrálható az ETV egy szélesebb keretrendszerbe, amelynek célja az innováció és a kkv-k támogatása. Szorosabb kapcsolat létesítése az EU és tagállamainak környezeti szabályozásával és politikáival.
  Útmutatók az ETV közbeszerzésekben való használatáról annak érdekében, hogy a zöld közbeszerzés egy piaci katalizátora legyen az ETV-nek.

 • ETV TUDÁSKÖZPONTOK HÁLÓZATÁNAK FELÁLLÍTÁSA

  Az ETV-ről szóló információk elérhetősége a kkv-k számára leginkább hasznos formában:
  EU-s és nemzeti vállalkozásfejlesztési szervezetek bevonása az ETV Tudásközpontok hálózatának létrehozásába.
  A hálózat tagjainak felvértezése az ETV-vel kapcsolatos releváns információkkal és szakmai anyagokkal.

 • ETV TUDÁSPLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

  Biztosítjuk a digitális környezetet az ETV különböző értintettjeire vonatkozó információs szükségleteknek megfelelően, hogy hatékonyan használhassák az eszközt az alábbiak által:
  ETV információs anyagok gyűjteménye
  ETV útmutató a technológia szolgáltatóknak
  On-line eszköz, mely lehetővé teszi a gyors ellenőrzést, hogy az ETV-jelölt technológia megfelel-e a követelményeknek

 • KÉSZSÉGEK ÉS KAPACITÁS NÖVELÉSE

  Az ETV elérhetőségének szélesítése Európában:
  Kapcsolatfelvétel hitelesítő és akkreditáló testületté válás iránt érdeklődő szervezetekkel.
  Online mentorálás akkreditálásra való felkészítésről és megfelelő akkreditációs terv elkészítéséről.

 • TUDATOSSÁG NÖVELÉSE ÉS AZ ETV NÉPSZERŰSÍTÉSE

  Tudatosság növelés és népszerűsítés lépései:
  Terv készítése az ETV széles piaci elfogadottságának és elismertségének eléréséhez.
  ETV modell promóciós kampány tervezése.
  6 promóciós kampány elindítása: Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Szlovénia és Magyarország területén.
  ETV promóciós útmutató kidolgozása a kampányok tapasztalai alapján az ETV további népszerűsítése érdekében.

Kimeneteink

ETV közösség

Az ETV egy nagyszerű hitelesítési rendszer, ami számos előnyt kínál az Európai Uniós, nemzeti, regionális és helyi szereplőknek. Segíti az innovációk piacra jutását, garantálja a technológiák zöld működését, segíti a környezeti, klíma és innovációs szakpolitika megvalósítását, csökkenti a befektetési kockázatot, és bizonyítékod nyújt a fenntartható finanszírozási támogatáshoz.

A LIFEproETV összehozza a szereplőket és bevonja őket egy közös munkába, mely az ETV-ben rejlő lehetőségek kiaknázására és a piaci elismertség fokozására irányul.

A LIFEproETV útmutatást nyújt és népszerűsíti az ETV által nyújtott lehetőségeket és előnyöket a közbeszerzésben részt vevő szervezetek, pl. önkormányzatok, közműszolgáltatók és ajánlattevők körében.

ETV a közbeszerzésben

A közbeszerzők vásárló ereje az Európai Unió GDP-jének 14%-át teszi ki. Ezért az ETV közbeszerzésekben és innovációs beszerzésekben való használata húzóerőt jelent a piaci elismertség és elfogadottság megszerzésében. A Zöld Megállapodás feljogosítja a közbeszerzőket arra, hogy megbízható és releváns ajánlatokat kérjenek, beleértve a termék vagy technológia környezeti teljesítményéről szóló információt is. Azzal, hogy a zöld közbeszerzési kritériumrendszer és célok kötelezővé válnak a szektorális szabályozásban és beszámolókban, az ETV egyértelműen megfelel az elvárásoknak, mint megbízható információ forrás a technológia technikai és funkcionális működésének, egyúttal környezeti teljesítményének hiteles leírására vonatkozóan.

ETV konkurencia, szinergiák és elismertség

Az elismert hitelesítési és más környezeti rendszerek, legyenek azok kötelező érvényűek vagy önkéntesek, gyakran konkurálnak az ETV-vel. A technológia szolgáltatóknak döntést kell hozniuk, hogy mely hitelesítési vagy tanúsítási rendszer ad további értéket technológiájuk sikeres piacra dobásához vagy bővíti profiljukat a versenypiacon. Az ETV vonzereje nőni fog, ha más hitelesítési rendszerekkel (pl. EMAS, ISO 14000) való összehasonlíthatósága tisztán látható.

A LIFEproETV kísérletet tesz arra, hogy leírja a lehetséges átfedéseket és kapcsolódási pontokat az ETV és más környezeti rendszerek között a különböző technológia területekre vonatkozóan, ezáltal rámutatva, mely piaci réseken lehet az ETV a technológia szolgáltatók segítségére. A projekt megadja a teljesítmény teszt adatok felhasználásának lehetséges területeit, hogy lehetővé tegye közös tesztadatok generálását hitelesítéshez és tanúsításhoz. Ezek a szinergiák a tesztelő és hitelesítő szervezetek számára is üzleti lehetőséget jelenthetnek, hogy kibővítsék profiljukat, míg a technológia szolgáltatók számára egy kötelező hitelesítés időt és pénzt spórolhat meg.

A LIFEproETV projekt beazonosítja a szakpolitikai irányelveket és programokat Európai Uniós és nemzeti síkon egyaránt a résztvevő országokban, majd elkészíti a szakpolitikai összegzést, hogy hatékonyan érvelhessen az ETV alkalmazása mellett a különböző érintetti és döntéshozó csoportokban. A leírások egy szélesebb keretrendszerben adják meg a különféle lehetőségeket, ezzel támogatva az innovációt és a kkv-kat, és erős köteléket teremtve az EU és a tagállamok környezeti irányításában.

Kedvező szakpolitikai környezet

Nyilvánvaló előnyei ellenére, és ISO alapú keretrendszerrel valamint EU-s programmal a hátterében, az ETV-nek, mint önkéntes hitelesítési rendszernek, nincs megfelelő láthatósága és kapcsolatai környezeti és innovációs szakpolitikákkal és programokkal. A Zöld Megállapodás és az új Európai Ipari Stratégia hangsúlyozza az ipar modernizációjának szükségességét olyan technológiák alapján, melyek kevesebb energiát használnak, csökkentik a hulladéktermelést és a szennyezést, és összhangban vannak az ipari, környezeti, klíma és energia politikákkal.

Az ETV egy fontos eszköz lehet a körforgásos és klímasemleges gazdaság támogatásában, melyre az EU-s és nemzeti programokban úgy utalnak, mint az ipar jobb környezeti teljesítményét támogató rendszerre. Mindezt innovációkkal, és a különböző szektorokban a technológiákra vonatkozó teljesítmény előírások megadásával érik el, emellett pedig stimulálják a zöld közbeszerzést, támogatják a befektetéseket a zöld innovációkba és biztosítják a fenntartható finanszírozást.

Kapacitás, készségek és ETV tudásbázis

Kedvező szakpolitikai környezet mellett az ETV széleskörű megismertetéséhez szükség van a készségek, a tudás és az infrastruktúra megerősítésre, melyek alátámasztják a hitelesítési rendszer fenntarthatóságát. A technológia szolgáltatók jól kell hogy lássák, hogy az ETV mit és hogyan segít nekik elérni, míg a technológia beszerzők számára a hitelesítési rendszerről, annak értékeiről, minőségéről és megbízhatóságáról szükséges információ.

Az ETV alapjául szolgáló ISO 14034-es szabvány technológiailag semleges, így lehetővé teszi különböző típusú technológiák hitelesítését, amelyek a hagyományos technológiáknál vagy bizonyíthatóan kedvezőbb környezeti hatást nyújtanak, vagy paramétereikkel mérhetővé teszik azt. A LIFEproETV projekt feladata a megfelelő infrastruktúra és kapacitás kiépítése az innovatív technológia szolgáltatók számára, ezáltal a lehető legszélesebb körű hitelesítés biztosítása.

A LIFEproETV projekt információs csomagot fog összeállítani a technológia szolgáltatók részére, melyhez egy önérékelő teszt is tartozik majd. Ennek segítségével önmaguk is el tudják dönteni, hogy technológiájuk jó eséllyel indul-e a hitelesítési eljárásban és hogy az ETV hozzáadott értéke megfelelő-e számukra. Segít a hitelesítésre való sikeres felkészülésben, és hogy az ETV-re mint, innovációs fejlesztésre és marketing startégiára számítsanak, ami az új technológia bevezetésének idejét, költségét és munkaterhét csökkenti. A tudásbővítéshez összeállítunk egy portfoliót információs anyagokkal és webinárokkal az üzleti támogató szervezetek részére, akik kulcsszereplők lesznek az innovációk piacra segítésében. A LIFEproETV mentorálási lehetőséget fog kínálni az érdeklődő tanúsító szervezeteknek, és létrehozza a megfelelő akkreditációs rendszert.

A LIFEproETV létrehozza az ETV Tudásközpontok európai hálózatát üzleti támogató szervezetek segítségével, és felvértezi őket a megfelelő tudással és háttéranyagokkal annak érdekében, hogy az ETV-vel kapcsolatos információ elérhető legyen ott, ahol a kkv-k a leginkább keresik a támogatást innovációs és piacra lépéssel kapcsolatos kihívásaikban.

ETV Tudásközpont Hálózat

Ahhoz, hogy az ETV széles körben elismert és elfogadott legyen a piacon, az érdeklődők számára hozzáférést kell biztosítani a rendszerrel kapcsolatos információkhoz. Jelenleg csak az ETV-t már ismerő technológia szolgáltatók keresik fel a weboldalt vagy a hitelesítőket információszerzés céljából.

ETV Tudásplatform

Jelenleg az ETV-vel kapcsolatos információkhoz csak több különböző forrásból lehet hozzáférni. Ez vonatkozik a technológia szolgáltatókra, akik hitelesíteni akarnak, a technológiák felhasználóira, valamint azokra is, akik hitelesítő szervvé szeretnének válni.

A LIFEproETV projekt felállítja az ETV Tudásplatformot. Egyrészt összegyűjti az összes elérhető információt és forrást a projekt által kidolgozott rendszerről, másrészt csoportosítja őket a célcsoportok igényeinek megfelelően az egyszerű elérhetőségért, hogy egy helyen megtalálható legyen „minden, amit az ETV-ről tudni kell”.

A LIFEproETV az érintettekkel közösen kidolgozza a az ETV széleskörű piaci elfogadottságára vonatkozó útmutatót, majd ez alapján megtervezi az ETV népszerűsítő kampányt. A modellt 6 demo népszerűsítő kampányon keresztül fogjuk bemutatni, melyet Lengyelországban, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Szlovéniában és Magyarországon indítunk el. Az itt szerzett tapasztalatok alapján kidolgozzuk az útmutatót más országok és szervezetek számára is, akik szeretnének bekapcsolódni a népszerűsítésbe.

ETV promóciós kampány és útmutató

Az ISO 14034 szabványon alapuló ETV-rendszer piaci elismertségének és láthatóságának növeléséhez intenzív promóciós és disszeminációs tevékenységre van szükség. A cél az ismertség növelése, a márkaépítés, valamint egy konkrét üzleti terv kidolgozása. Ezekbe az intézkedésekbe be kell vonni a technológia felhasználóit és a szolgáltatókat, valamint további érdekelt feleket, például az innovációs támogatási programok finanszírozóit, a felügyeleti szerveket, a döntéshozókat és a befektetőket is.

Kapcsolat

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinátor Institute for Ecology of Industrial Areasi.ratman-klosinska@ietu.pl

Kövessenek minket a Twitteren

Twitter feed is not available at the moment.

Jogi nyilatkozat

A projekt támogatásban részesül az Európai Unió LIFE Programja keretében a LIFE19 GIE/PL/000784 projekt számon. Emellett társ-finanszírozza a lengyel Nemzeti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alap, valamint Magyarországon az Agrárminisztérium.