INSAVALOR

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Strona WWW:

Kraj:

INSAVALOR – platform PROVADEMSE

66 boulevard Niels Bohr, 69603 Villeurbanne

(+33)4 72 43 83 86

contact@provademse.com

www.provademse.com/

Francja

Opis firmy:

INSAVALOR jest spółką zależną INSA Lyon w zakresie badań i rozwoju, waloryzacji oraz szkoleń zawodowych. Jako jednostka aktywnie promująca badania w INSA Lyon, INSAVALOR promuje również współpracę pomiędzy laboratoriami i firmami poszukującymi rozwiązań technologicznych, umiejętności i szkoleń na potrzeby swoich innowacyjnych projektów. INSAVALOR jest zaangażowany w projekt LIFEproETV za pośrednictwem swojej platformy technologicznej PROVADEMSE wspierającej rozwój technologii środowiskowych. PROVADEMSE ułatwia pojawianie się i rozwój innowacyjnych rozwiązań technicznych na potrzeby opracowywania scenariuszy przetwarzania i odzyskiwania odpadów i ścieków, opierając się na solidnej wiedzy w zakresie badań poziomu gotowości technologicznej od TRL3 do TRL7.

Obsługiwana przez zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników z 30-letnim doświadczeniem (lekarze, inżynierowie i technicy), platforma PROVADEMSE obejmuje cały proces technologiczny, od pobierania próbek na miejscu, aż po konsultacje i wdrożenie na skalę przemysłową. Zdobyta wiedza pozwala na wprowadzanie precyzyjnych rozwiązań w następujących obszarach:

  • Charakterystyka odpadów i ścieków wraz z zarządzaniem
  • Charakterystyka środowiskowa
  • Usuwanie zanieczyszczeń z gleby i osadów
  • Waloryzacja odpadów w nowych materiałach
  • Waloryzacja odpadów w zasobach energetycznych
  • Ekologia przemysłowa i terytorialna
  • Wielokryterialna ocena i walidacja technologii środowiskowych

PROVADEMSE jest już zaangażowana we wdrażanie programu ETV poprzez realizację następujących działań: (1) udział Jacquesa Méhu, Dyrektora Naukowego PROVADEMSE jako członka grupy ekspertów DG ds. Środowiska odpowiedzialnej za ETV od 2013,

(2) opracowanie metodologii wspierania MŚP dla ETV (2016-2017) (www.verification-etv.fr) finansowanej przez francuską Agencję Środowiska ADEME i wspieranej przez Komitet Sterujący Pilotażowego Programu EU ETV. Metodologię tę zastosowano już w przypadku 2 francuskich MŚP. (3) promocja zasad ramowych ETV w celu wspierania jednostek publicznych w zakresie modernizacji zakładu przetwarzania i odzyskiwania odpadów, w tym wdrażania innowacyjnych technologii.

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Rola:

Cendrine Dubuisson

(+33)4 72 43 81 85, (+33)6 46 00 48 33

cendrine.dubuisson@provademse.com

Kierownik projektu

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

ETV prove that your #greeninnovation performs! @LIFEproETVproject has just released a new #ETV videoclip! Understand better the scheme based on #ISO14034 and how it can help promoting green #innovations.
https://youtu.be/8p5J8HOHANI

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.